Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Lojzovky, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9216
Systémové číslo: P17V00000911
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/363
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.08.2017
Nabídku podat do: 31.08.2017 09:30
Otevírání obálek: 31.08.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Lojzovky, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o lesní cestu I. třídy, v celém úseku bude cesta rekonstruována v parametrech cesty 1L 4,0/30, s rozšířením v obloucích.
V rámci rekonstrukce dojde ke zpevnění sjezdů dle požadavku investora.
Lesní cesta Lojzovky je v PD rozdělena na 2 úseky - "A" a "B". V úseku "A" je stávající povrch penetrační makadam, v úseku "B" je v současnosti prašná úprava povrchu, s prorůstajícími drny.
Skladba vozovky v úseku "A" bude sestávat z následujících vrstev (odspoda):
- původní konstrukční vrstvy vozovky,
- rozrušená a přehutněná vrstva tl. 15 cm,
- infiltrační postřik 0,8 kg/m2,
- asfaltový beton podkladní ACP 16+- tl. 70 mm
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,25 kg/m2
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 – tl. 50 mm .
Niveleta komunikace v tomto úseku bude zvýšena max. o 12 cm.

Skladba vozovky v úseku "B" (odspoda):
- původní konstrukční vrstvy vozovky, zbavené drnů, očištěné, uhutněná pláň,
- štěrkodrť – ČSN 73 6126-1 – tl. 150 mm – zrnitost GE – frakce 0/63,
- infiltrační postřik 0,8 kg/m2,
- asfaltový beton podkladní ACP 16+- tl. 70 mm,
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,25 kg/m2,
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 – tl. 50 mm.
Niveleta komunikace v tomto úseku bude zvýšena max. o 27 cm. Součástí stavebních prací je i zřízení štěrkových i penetrovaných HS a zřízení skládky

Místo plnění: k.ú. Frymburk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 850 730 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky