Veřejná zakázka: Nánosy Vlčková

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9219
Systémové číslo: P17V00000914
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.07.2017
Nabídku podat do: 08.08.2017 10:00
Otevírání obálek: 08.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nánosy Vlčková
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace je tvořena jediným stavebním objektem SO1.
Předmětem stavby je provedení údržbových prací vodního toku – odstranění sedimentů a náletových dřevin z koryta vodního toku v km 2,606 – 3,770.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD Nánosy Vlčková" zpracované Ing. Jaroslavem Gricem, Hromádková 4020/22, 636 00 Brno, IČO: 13422642, ČKAIT 1000451 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Vlčková

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 996 033 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky