Veřejná zakázka: Odstranění sedimentu z Maxových rybníčků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9232
Systémové číslo: P17V00000927
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/362
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.08.2017
Nabídku podat do: 06.09.2017 11:00
Otevírání obálek: 06.09.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění sedimentu z Maxových rybníčků
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno nové vysvahování erodovaných břehů rybníků do sklonu 1:5 a 1:8 v přítokové části, kde jsou provedeny litorální pásy s hloubkou vody do 50 cm.

Dále bude ze zátopy rybníka Maxův I odtěženo na základě měření 1675,42 m3 sedimentu a deponií. Ze zátopy rybníka Maxův II bude odtěženo na základě měření 1073,54 m3 sedimentu a deponií.
Ve vhodném místě zátopy rybníka (vhodný materiál) Maxův I a Maxův II bude vytvořen zemník, který bude využit jako materiál na opravu a vysvahování erodovaných břehů rybníka.
Odhadovaný objem těžené zeminy pro opravu erodovaných břehů rybníka Maxův I na základě měření je cca 110 m3. Vzniklý prostor v zemníku bude zasypán sedimentem z rybníka rybníka ve stejném objemu.
Odhadovaný objem těžené zeminy pro opravu erodovaných břehů rybníka Maxův II na základě měření je cca 350 m3. Vzniklý prostor v zemníku bude zasypán sedimentem z rybníka rybníka ve stejném objemu.
Část vytěženého sedimentu ze dna rybníků bude použita, jak je již výše psáno na zavezení zemníku, který vznikne z důvodu opravy erodovaných břehů, zbylá část tohoto sedimentu bude odvezena a uložena na pozemku 1712/36, vedeného u k.ú.jako lesní pozemek, v porostových mapách vedený jako bezlesí-políčko s označením 101. Uložení sedimentu na tento pozemek v majetku investora umožňují právní předpisy a vyhlášky pro nakládání se sedimenty ze dna rybníka, na základě doložených rozborů sedimentů ze dna rybníků.

Místo plnění: k.ú. Staňkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 656 377 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky