Veřejná zakázka: Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ - LS Třebíč od 1. 10. 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9237
Systémové číslo: P17V00000932
Evidenční číslo zadavatele: 099/2017/121
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-023082
Datum zahájení: 21.08.2017
Nabídku podat do: 12.09.2017 14:30
Otevírání obálek: 12.09.2017 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ - LS Třebíč od 1. 10. 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, spočívají ve výkonu těžebních činnosti (dále jen „TČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Blíže viz ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy