Veřejná zakázka: Loučka - Haňovice II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9253
Systémové číslo: P17V00000948
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/114
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.08.2017
Nabídku podat do: 11.09.2017 11:00
Otevírání obálek: 11.09.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Loučka - Haňovice II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plánovaná úprava je navržena na vodním toku Loučka v navržených úsecích v ř.km 2,700 – 3,800, která protéká intravilánem obce Haňovice. Loučka je pravostranným přítokem Malé Vody, která se dále vlévá do Moravy. Úprava toku začíná ve staničení km 2,700 na začátku zastavěného území obce Haňovice. Konec lokalizace je plánován na konci zastavěného území obce Haňovice v ř.km 3,800. V současné době je poškozený úsek ř. km 3,710 - 3,750, dále pak 3,500 - 3,537 a 2,700 - 3,000. Jedná se o stabilizaci břehů kamennou rovnaninou s uzávěrnými pasy z lomového kamene, balvanitým skluzem zajištěným betonovými pasy a pohozem dna.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Loučka - Haňovice“ vypracované Ing. Jiřím Ježkem,ul. Na Hrádku, č.p. 2578, 530 02 Pardubice, autorizace ČKAIT: 0602128, dle dodatku projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Místo plnění: k.ú.Haňovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 127 019 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky