Veřejná zakázka: Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9291
Systémové číslo: P17V00000986
Evidenční číslo zadavatele: S953/2017/086
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.07.2017
Nabídku podat do: 15.08.2017 09:00
Otevírání obálek: 15.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - bude provedeno vytěžení sedimentů z retenčního prostoru obou přehrážek, u vytěženého sedimentu bude preferováno využití tohoto materiálu pro potřeby LČR, s.p., nebo Městských lesů Liberec, případně s odvozem na skládku, rovněž bude provedeno vyčištění dopadiště i retenčních prostorů obou přehrážek a to i od náletových dřevin. Bude provedena drobná oprava vlastních těles přehrážek, včetně přelivné sekce z kulatiny, přespárováním a případným doplněním kamene v tělesech přehrážek, vyčištěním staveb přehrážek od náletových dřevin a případnou výměnou přelivné sekce z kulatiny.
Místo plnění: Extravilán města Liberec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 429 343 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky