Veřejná zakázka: BP Libochůvka v km 0,500 – 3,030

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9307
Systémové číslo: P17V00001002
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.09.2017
Nabídku podat do: 18.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Libochůvka v km 0,500 – 3,030
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbu břehového porostu Libochovka v délce cca 2530 m, km 0,500 – 3,030
Celkem je navrženo k vykácení 334 ks vzrostlých stromů (výčetní tloušťka nad 10 cm) a 28 m2 keřů. Těžba a výřez křovin bude provedena do konce roku 2017. Dřevní hmota ze stromů – hroubí bude zhotovitelem odkoupena za ceny stanovené ve smlouvě o dílo. Nehroubí bude v rámci akce zlikvidováno stejně jako napadávky převážně dřevní hmoty (nápěchy) z koryta toku. Dle PD je dále naplánována náhradní výsadba 155 kusů kryto kořenných odrostků a jejich následná péče po dobu dvou let. U jednoho kusu lípy bude zhotovena dynamická vazba koruny (vidlicovitý dvoják).


Místo plnění: k.ú. Dolní Loučky a Deblín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 257 647 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p. - správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky