Veřejná zakázka: Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9314
Systémové číslo: P17V00001009
Evidenční číslo zadavatele: 099/2017/105
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024727
Datum zahájení: 06.09.2017
Nabídku podat do: 20.10.2017 10:00
Otevírání obálek: 20.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2019
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, je vyhotovení lesních hospodářských plánů s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028, a to pro lesní hospodářské celky, které jsou blíže specifikované v ZD. Předmětem jednotlivých částí VZ je zpracování jednoho hospodářského plánu pro příslušný lesní hospodářský celek zařazený do příslušné části VZ. Lesní hospodářské plány budou zpracovány způsobem a za podmínek stanovených zadavatelem v ZD a jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 70 465 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy