Veřejná zakázka: LC Vápený; TP DN 800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9336
Systémové číslo: P17V00001031
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/428
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.08.2017
Nabídku podat do: 15.08.2017 09:15
Otevírání obálek: 15.08.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Vápený; TP DN 800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba představuje opravu a technické zhodnocení havarijního stavu (po povodních) konstrukčních vrstev vozovky v celkové délce 65 m v místě stávající lesní cesty.
Stavba začíná i končí napojením na PM ve správě stejného vlastníka.
V rámci stavby bude zkapacitněn propust a vybudován dlážděný rigol jako opatření proti opakování porušení.
Finální povrch je navržen u SO 101 z PM v ploše 220,0 m2
Celková délka komunikace SO 101 -- 0,065 km
Místo plnění: LS Frýdlant, revíry Rozkoš a Zdislava

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 377 938 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 4. patro - podací místo - Martina Týlová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky