Veřejná zakázka: Provádění pěstebních činností - LS Telč podzim 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9341
Systémové číslo: P17V00001036
Evidenční číslo zadavatele: 099/2017/134
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025189
Datum zahájení: 11.09.2017
Nabídku podat do: 04.10.2017 11:00
Otevírání obálek: 04.10.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění pěstebních činností - LS Telč podzim 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy