Veřejná zakázka: LC Signálka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9352
Systémové číslo: P17V00001048
Evidenční číslo zadavatele: S930/2017/245
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.09.2017
Nabídku podat do: 05.10.2017 10:00
Otevírání obálek: 05.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Signálka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Třída a kategorie LC - 2L 3,0/30

Jedná se vybudování LC krytem s asfaltovou penetrací a konstrukcí vozovky v tl. 400 mm. Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky příčnými rigoly, ocelovými svodnicemi, zpevněnými nájezdy na přibližovací linky. Zároveň se předpokládá nutnost vybudování podélného odvodnění pomocí příkopu, zachycená voda bude na vhodných místech převedena pod tělesem cesty pomocí trubních propustků.
LC prochází 1. zónou CHKO Šumava a PP Královský hvozd, a proto bude kladen zvýšený důraz na stavební úpravy v daném úseku.

Technické řešení - viz ČSN 736108 LDS

Délka úpravy:
880 m

Šířka úpravy:
volná šířka LC 3,5 m
šířka úpravy 3,0 m

LC se nachází v nadmořské výšce cca 930 - 1080 m. n. m. a v CHKO Šumava


Místo plnění: LS Železná Ruda, revír 2, Jezera

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 137 657 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky