Veřejná zakázka: BP Borušovský potok, ř. km 0,0-2,4 - doplnění výsadeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9357
Systémové číslo: P17V00001053
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/059
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.09.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Borušovský potok, ř. km 0,0-2,4 - doplnění výsadeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměrem akce je dosadba dřevinného břehového porostu v lokalitě realizované revitalizace vodního toku Borušovský potok (SO2), rozvojová péče o vysázené dřeviny (SO3) a těžba dřevin z důvodu jejich špatného zdravotního stavu a z důvodu bezpečnosti (SO1). Dále bude probíhat následná péče o výsadbu v intervalu pěti let od data ukončení prací. Pro každý rok bude uzavřena nová smlouva dle zpracované cenové nabídky zhotovitele (bude zachována „cena jednotková“, celkové množství MJ bude aktualizováno dle aktuálního stavu v terénu).

Vodní tok: Borušovský potok
IDVT: 10195447
ČHP: 4-10-02-079
k. ú.: Gruna, Linhartice
ř. km: 0,000 – 2,400

Při plánované výsadbě a probírce nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí. V průběhu terénních pochůzek nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „BP Borušovský potok, ř. km 0,0-2,4 – doplnění výsadeb“, vypracované společností CSpinus, s.r.o., Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy, IČO: 05554969, DIČ: CZ05554969 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob uvedených v projektové dokumentaci.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Gruna, Linhartice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 338 918 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků