Veřejná zakázka: LC Kasárenská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9358
Systémové číslo: P17V00001054
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/391
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.09.2017
Nabídku podat do: 04.10.2017 10:00
Otevírání obálek: 04.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Kasárenská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Kasárenská
IČDM: 704103
Délka 1,028 km, šířka 3,5 m
Modernizace krytu komunikace a stavební úpravy objektů.
Stávající kryt komunikace- asfaltbeton/penetrační makadam s množstvím velkých výtluků, vyjeté koleje.
Navržený stav- vyrovnání výtluků a kolejí obalovaným kamenivem a položení nové vrstvy asfaltobetonového koberce, příčný sklon bude proveden pultový místo původního střechovitého. Výměna čel propustů, zpevnění sjezdů, rozšíření sjezdů.

Podél komunikace v celém úseku budou odstraněny křoviny, ruderální porost a pokáceny náletové dřeviny v průtočném profilu příkopy.
V úseku km 1,018-1,028 nebude proveden nový kryt, jelikož v tomto místě byl realizován nový živičný kryt sjezdu z navazující lesní cesty Bitá.
V úseku km 0,000-1,018 budou v obou stranách odstraněny nánosy na krajnicích a vyčištěny příkopy.
V úseku km 0,000-1,018 bude provedeno vyspravení výtluků a vyrovnání kolejí kamenivem obalovaným asfaltem, tímto také bude vytvořen pravostranný příčný sklon 3%. Poté bude v celé ploše položena nová obrusná vrstva asfaltobetonového koberce tl. 50 mm. Mezi jednotlivými vrstvami bude proveden spojovací živičný postřik. Po provedení obrusné vrstvy budou provedeny oboustranné krajnice ze štěrkodrti. V živičné úpravě budou provedeny také pravostranné sjezdy v km cca 0,055; 0,337 a 0,458.
Ostatní sjezdy (cca km 0,274; 0,520; 0,770) budou provedeny v sypané úpravě:
Napojení na stávající asfaltové komunikace na začátku i konci úseku bude provedeno frézováním a plynulým napojením se zalitím spár živičnou zálivkou.
V komunikaci se nacházejí kanalizační poklopy- vyvedení odvodňovacích příkopů do stoky. Tyto poklopy budou nastaveny podložením, aby kopírovaly niveletu nového krytu komunikace.
Dále bude provedeno čištění propustů a hospodářských sjezdů, odstranění rozpadlých a výstavba nových čel z LK na MC: v cca km 0,085; 0,090; 0,330; km 0,460; 0,520; km 0,770. Dále bude provedeno rozšíření nevyhovujících hospodářských sjezdů nastavením tub a vybudováním nových čel.
Místo plnění: LS Ostrava, R01 Šilheřovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 911 863 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky