Veřejná zakázka: Vodičná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9365
Systémové číslo: P17V00001061
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/104
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.09.2017
Nabídku podat do: 14.09.2017 09:00
Otevírání obálek: 14.09.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodičná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která řeší ruční odstranění hlinito-štěrkových nánosů z upraveného koryta toku a drobné přespárování dlažby. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.
Cílem stavby je vyčištění a obnovení průtočné kapacity koryta toku.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby "Vodičná" zpracované firmou Groman a spol. s r.o. Studénka.
Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Pro stavbu „Vodičná“ bylo dne 22.8.2017 vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství, Sdělení k ohlášení udržovacích prací (č. j. MMFM 109971/2017).

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 397 tis. Kč.

Místo plnění: IDVT 10216015, čhp 2-01-01-148, kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Chlebovice, katastrální území Chlebovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 396 922 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky