Veřejná zakázka: LC K Pilářáku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9367
Systémové číslo: P17V00001063
Evidenční číslo zadavatele: S921/2017/346
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.09.2017
Nabídku podat do: 03.10.2017 10:00
Otevírání obálek: 03.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K Pilářáku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC K Pilařáku:

•třída a kategorie lesní cesty - 3L
•konstrukce vozovky - kalená
•přibližná nadmořská výška - 350
•současný stav - nevyhovující
•provozní zdůvodnění - zpřístupnění lesních komplexů, provozní potřeba.
•majetkoprávní a uživatelské vztahy - v majetku LČR
•statut využívání krajiny - žádné omezení
Ze stávající vozovky bude odstraněna zemina a znehodnocené vrstvy stávající konstrukce. Zemní pláň bude upravena do navrženého příčného sklonu a zhutněna. Na zhutněnou zemní pláň bude položena vrstva kameniva tl.250mm (frakce 63-125). Na upravenou vrstvu bude rozprostřena vrstva vibrovaného štěrku v tl. 15cm, která bude uzavřena prosívkou. Všechny vrstvy budou provedeny z drceného kameniva dle ČSN 73 61 26.

Místo plnění: LS Nymburk, RV Brodek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 815 974 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky