Veřejná zakázka: BP Stařečský potok 3,65 - 4,6 km a BP Markovka v 9,3 - 11,2 km

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9368
Systémové číslo: P17V00001064
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.09.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Stařečský potok 3,65 - 4,6 km a BP Markovka v 9,3 - 11,2 km
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
BP Stařečský potok 3,65-4,6 km
Jedná so těžbu objednatelem vyznačených suchých dřevin břehového porostu na drobném vodním toku Stařečský potok v k.ú. Stařeč a následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, likvidace větví (nehroubí) a provedení výsadby 35 ks sazenic a následnou péči.

BP Markovka v 9,3 - 11,2 km
V rámci prací dojde k odstranění nepotřebných kůlů a PVC spirál, které již neplní svoji funkci v počtu 330 ks stromů.

Zvláštní podmínky:
Těžební práce je nejlépe provádět v období zámrzu, neboť se jedná o přístup ze soukromých pozemků a bude tímto předejito větším škodám na okolních pozemcích. Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům pozemků. Případné škody bude hradit zhotovitel akce z vlastních prostředků.

Místo plnění: k.ú. Stařeč, Mikulovice, Slavice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 86 893 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p. - správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků