Veřejná zakázka: Sdružená zakázka-oprava LC Nad kaňonem,Plavno-šachta,Ke hlásce, Ruský rybník,Vodojem Hrádek, Všeborovice k norám

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002659
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 938
Systémové číslo: P15V00000938
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/043
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.07.2012
Nabídku podat do: 25.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 25.07.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka-oprava LC Nad kaňonem,Plavno-šachta,Ke hlásce, Ruský rybník,Vodojem Hrádek, Všeborovice k norám
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu LC Nad kaňonem,Plavno-šachta,Ke hlásce, Ruský rybník,Vodojem Hrádek, Všeborovice k norám. Financováno z vlastních zdrojů zadavatele.. Oprava bude provedena :
1 - LC Nad kaňonem
Jedná se o kalenou cestu, která je vlivem erozí ve špatném stavu. Na této cestě srovnání podkladu a následné doplnění štěrku dle výkazu. Dále po zakalení budou osazeny železné svodnice, které budou v celé délce osazeny do betonu . Osazení svodnic bude upřesněno na místě před jejich mobntáží.
2 - LC Za Vodárnou
Jedná se o měkkou cestu, která bude v celé délce přeprofilována a zhutněna a následně bude provedeno navezení drceného kameniva dle výkazu výměr. Propustky budou zřízeny dle staničení a svodnice budou upřesněny na místě před jejich osazením.
3 - LC Ke hlásce
Jedná se o opravu penetrované cesty, která bude zametena, doplněna drceným kamenivem do děr a následně opatřena nástřikem asfaltu včetně podrcení a dvojitým nátěrem. Dále zde budou vybudovány dva propustky s kamennými čely. Dále bude provedeno rozšíření cesty cca o 700 m2 včetně podkladového kameniva dle výkazu výměr.
4- LC Ruský rybník
Na této cestě bude provedeno zhutnění stávajícího podkladu, následně navezení a rozprostření štěrku dle výkazu výměr a jeho zakalení.
5 - LC Vodojem Hrádek
Na této cestě bude provedeno zhutnění stávajícího podkladu, následně navezení a rozprostření štěrku dle výkazu výměr a jeho zakalení. Dále zde bude vybudován hospodářský sjezd s propustkem a osazeny svodnice dle určení na místě samém.
6 - LC Všeborovice k norám
Na této cestě bude provedeno zhutnění stávajícího podkladu, následně navezení a rozprostření štěrku dle výkazu výměr a jeho zakalení. Bude zde zřízena točna, za ní se naveze v délce 100 m drcené kamenivo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 516 735 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky