Veřejná zakázka: Lapač Ludina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9389
Systémové číslo: P17V00001085
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/138
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.09.2017
Nabídku podat do: 10.10.2017 10:00
Otevírání obálek: 10.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lapač Ludina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lapač splavenin bude průtočnou malou vodní nádrží na vodním toku Ludina nad obcí Střítež nad Ludinou v lesních partiích v km toku 11,550 – 11,630. Nádrž bude vybavena bočním přelivem a spodní výpustí. Při povodni dojde v malé vodní nádrži k významnému zpomalení proudu vody a zachycení splavenin i části plavenin.
Na boční přeliv nádrže bude navazovat balvanitý skluz, kterým bude překonán výškový rozdíl vytvořený na toku. Malá vodní nádrž lapače splavenin bude od toku oddělena zemní hrází z místního materiálu. Hráz bude ze strany toku zpevněna rovnaninou, sklon svahu bude 1 : 2,0, do nádrže bude sklon svahu hráze 1 : 3,0, šířka koruny hráze bude 3,0 m a hráz bude navazovat na lesní cestu, ze které bude možné provádět údržbu hráze i lapače splavenin.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Lapač Ludina“ vypracované Ing. Jaroslavem Valouškem,Hranická 19, 757 01 Valašské Meziříčí, autorizace ČKAIT:1300051 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Střítež nad Ludinou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 639 784 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky