Veřejná zakázka: Drobné opravy LDS na LHC Frýdek -Místek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9392
Systémové číslo: P17V00001088
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/409
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.09.2017
Nabídku podat do: 18.09.2017 09:00
Otevírání obálek: 18.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné opravy LDS na LHC Frýdek -Místek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Borové - Odkopávka a vyzvednutí 6 ks posunutých rámových propustů, Vybourání současného podloží těchto ŽB propustů. Zhotovení nového podloží, znovu usazení rámových propustů. Zhotovení kamenné rovnaniny na výtoku. Úprava komunikace kamenivem nad propusty.

LC Bystré Tanečnice -Oprava bude spočívat v doplnění štěrkodrtě do kolejí, výtluků případně v celé šířce dle staničení. Délka úseku cca 860 m

LC Jestřábí Milíře -Vybourání stávajícího živičného krytu včetně podkladu z kameniva 1,5 x1,5m. zásyp kamenivem zahutnění nový živičný kryt.

LC Lysanská - Odkopání bahnitého nánosů včetně následné úpravy pláně a doplnění kameniva.

LC Surovec Bílý Kříž- Oprava bude spočívat v odvodnění lesní cesty příčnými drenážemi, Dále bude provedeno doplnění kolejí štěrkodrtí v průměrné tl. 15cm se zhutněním. – délka opravovanáho úseku 345 m.

Místo plnění: KÚ : Krásná pod Lyou Horou, Morávka. revír Lyá hora, Travný, Morávka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 969 035 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna,KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek, podatelna 3. patro

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky