Veřejná zakázka: BP Zlatý potok, ř.km 2,350-2,630, k.ú. Jedlová u Poličky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9393
Systémové číslo: P17V00001089
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.09.2017
Nabídku podat do: 10.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zlatý potok, ř.km 2,350-2,630, k.ú. Jedlová u Poličky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úsek vodního toku s netvárným oboustranným, nepravidelným, břehovým porostem stáří cca 40-60 roků, v říčním km 2,350 – 2,630 (délky 280 m), místy se spodní etáží tvořenou křovinným podrostem.
Stromy (převážně vrby) jsou v mýtní zralosti, silně nakloněné do stran nad přilehlé soukromé pozemky. Při nepříznivém počasí (vítr, sníh) hrozí ulomení větví nebo vyvrácení stromů a ohrožení bezpečnosti místních obyvatel, jejich majetku.
Výchovný zásah do BP bude proveden s cílem provedení jeho prosvětlení a postupné obnovy. Při zásahu bude odtěženo celkem 127 stromů.
Z tohoto množství bude 55 ks olší o průměru 10-25cm, 14 ks Jilmů o průměru 10-20 cm, 54 ks vrb o průměru 10-35 cm, dále 1 ks topolu o průměru 40 cm, 5 ks ostatních dřevin o průměrech 10-15 cm a budou odstraněny křoviny na ploše 200 m2. Stromy ke kácení jsou změřeny v 1,3 m nad zemí. Vyznačení je provedeno červenou reflexní barvou.

Místo plnění: k.ú. Jedlová u Poličky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 51 955 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p. - správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky