Veřejná zakázka: BP rajon 702 - Sázavského potoka, Horní a Dolní Heřmanice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9402
Systémové číslo: P17V00001098
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/063
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.10.2017
Nabídku podat do: 12.10.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP rajon 702 - Sázavského potoka, Horní a Dolní Heřmanice“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o probírku břehového porostu dle dokumentace údržbových prací v břehovém porostu. Budou odstraněny pouze dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu (zdravotně poškozené dřeviny, tvarově a esteticky narušené stromy). Dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou, dle přiložené projektové dokumentace. V rámci údržby dřevinného břehového porostu bude realizována těžba (SO1), výsadba (SO2), a rozvojová péče o vysázené dřeviny po dobu 1 roku (SO3). Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.
Dále bude probíhat následná péče o výsadbu v intervalu čtyř let od data ukončení prací. Pro každý rok bude uzavřena nová smlouva dle zpracované cenové nabídky zhotovitele (bude zachována „cena jednotková“, celkové množství MJ bude aktualizováno dle aktuálního stavu v terénu).

Vodní tok:Sázavský potok; bezejmenný LP Sázavského potoka
IDVT: 10200583; 10188193
ČHP: 4-10-02-0020
k. ú.: Horní Heřmanice v Čechách, Dolní Heřmanice v Čechách, Koburk
ř. km: 1,300-5,400; 0,052-0,130

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku a je nutno dbát na dodržení požadavků vlastníků a uživatelů přilehlých zemědělsky užívaných pozemků. Zakázka bude provedena dle dokumentace údržbových prací v břehovém porostu „BP rajon 702 - Sázavského potoka, Horní a Dolní Heřmanice " zpracované včetně rozpočtu společností CSpinus, s.r.o., Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy, IČO: 05554969, DIČ: CZ05554969 a dle podmínek všech dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Horní Heřmanice v Čechách, Dolní Heřmanice v Čechách, Koburk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 906 754 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky