Veřejná zakázka: Vápenná strouha ř. km 0,000-0,450

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002677
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 945
Systémové číslo: P15V00000945
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/084
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.07.2012
Nabídku podat do: 31.07.2012 09:30
Otevírání obálek: 31.07.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vápenná strouha ř. km 0,000-0,450
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu gabionové přehrážky, kde dochází k jejímu obtékání kolem pravého bočního zavázání. Dále bude provedena stabilizace levého břehu v délce cca 6m pod jinou přehrážkou záhozem z LK s urovnáním. Zbylý LK bude využit na doplnění vývařišť pod jednotlivými přehrážkami.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Údržba na potoce Vápenná strouha ř. km 0,000-0,450“, kterou vypracoval Pavel Kumšta, Obránců míru 503, Mladá Vožice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 73 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky