Veřejná zakázka: Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - LS H.Blatná a M.Albrechtice 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9453
Systémové číslo: P17V00001149
Evidenční číslo zadavatele: 099/2017/144
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-028339
Datum zahájení: 12.10.2017
Nabídku podat do: 21.11.2017 10:00
Otevírání obálek: 21.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - LS H.Blatná a M.Albrechtice 2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách.Doplňující informace ke zveřejnění:
 

!!! Pozor, části č. 1 a č. 2 byly zrušeny !!!

 

 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 68 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy