Veřejná zakázka: LP Bělského potoka, ř.km 0,200 - 0,250

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9466
Systémové číslo: P17V00001162
Evidenční číslo zadavatele: S956/2017/072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.09.2017
Nabídku podat do: 10.10.2017 10:00
Otevírání obálek: 10.10.2017 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Bělského potoka, ř.km 0,200 - 0,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na stavební práce je odstranění poškozeného historického opevnění a stabilizace břehů LP Bělského potoka, ř. km 0,200 - 0,250. Stávající kamenné opevnění je silně narušené, zborcené a hrozí tak ucpání průtočného profilu. Je navržena mírná úprava trasy koryta oproti stávajícímu stavu, kdy tok těsně přiléhá k rodinnému domu. Nivelita koryta bude zachována. Vzhledem k velkému podélnému sklonu koryta bude zvoleno opevnění na způsob balvanitého skluzu.
Místo plnění: k.ú. Bělá u Děčína, okres Děčín, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 463 741 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST PO, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky