Veřejná zakázka: BP SN Čeložnice, k.ú. Čeložnice, náhradní výsadba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9474
Systémové číslo: P17V00001170
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.10.2017
Nabídku podat do: 26.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP SN Čeložnice, k.ú. Čeložnice, náhradní výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na výsadbu břehového porostu podél vodní nádrže SN Čeložnice v k.ú. Čeložnice u Kyjova,
V rámci prací dojde k výsadbě a zálivce 27 ks vzrostlých dřevin a 39 ks keřovitých vrb, druhy dřevin a umístění bude dodrženo dle výkresu C. 6 Situace vegetačních úprav, dále bude provedeno provedení uvázání a ochrana kmenů proti okusu zvěří, v dalších dvou letech bude provedeno kosení a zálivka dle potřeby tak, jak je popsáno v technické zprávě a tak, aby byla zajištěna jejich další životaschopnost.
Zvláštní podmínky:
Výsadba bude prováděna v podzimním období, na dotčených i okolních pozemcích se vyskytují zvláště chránění živočichové ( také Bobr evropský), chráničky proti okusu zvěří budou osazeny okamžitě po výsadbě dřevin. Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům pozemků. Případné škody bude hradit zhotovitel akce z vlastních prostředků.

Místo plnění: k.ú. Čeložnice u Kyjova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 644 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky