Veřejná zakázka: BP Zdravá Voda, k.ú. Žarošice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9475
Systémové číslo: P17V00001171
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.10.2017
Nabídku podat do: 26.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zdravá Voda, k.ú. Žarošice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu Zdravá voda v k.ú. Žarošice. V rámci prací dojde k výsadbě 50 ks dřevin podél vodního toku. Výčet druhů – viz technická zpráva. Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny s kořenovým balem s obvodem kmene minimálně 8-10 cm ve výšce 1 m nad zemí, s kořenovým balem. Hloubka a šířka výsadbové jámy pro stromy bude mít rozměr min. 0,50 m na 0,50 m, následně bude vytvořena z přebytečné vykopané zeminy zálivková mísa, která bude překryta mulčovací kůrou nebo štěpkou, ve vrstvě minimálně 10 cm. Stromy budou upevněny úvazkem ke třem kůlům v potřebné délce. Každý strom bude přivázán třemi úvazky k jednotlivým laťkám. Kůly budou zatlučeny do země minimálně 0,5 m. Průměr kůlu bude min. 5 cm. Výsadba sazenic bude provedena do předem vyhloubené jamky se zalitím pod kořenový systém.
Před výsadbou dřevin bude nutné provést ožínání ploch určených k výsadbě, které bude následně provedeno i v roce 2018 a 2019. V roce 2018 a 2019 bude také provedena zálivka všech sazenic o minimálním množství jednorázové zálivky 20 l k sazenici v měsících květen – srpen, v intervalech dle aktuálního počasí.

Místo plnění: k.ú. Žarošice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 62 014 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků