Veřejná zakázka: Sdružená zakázka VI. - oprava LC na LS Šternberk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002709
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 948
Systémové číslo: P15V00000948
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.07.2012
Nabídku podat do: 27.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 27.07.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka VI. - oprava LC na LS Šternberk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Kravné : oprava komunikace typu 3L úpravou pláně, stržením krajnic a doplněním krytu DK v rozsahu dle položkového rozpočtu
LC Moravičanská : oprava komunikace typu 2L doplněním krytu DK, osazení ocel. závory - v rozsahu prací dle položkového rozpočtu
LC Petrvize : oprava komunikace typu 2L doplněním krytu DK a opravou propusti d 60 cm v rozsahu prací dle položkového rozpočtu
LC Němcova : oprava komunikace typu 2L doplněním krytu DK, osazení ocel. závory - v rozsahu prací dle položkového rozpočtu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 466 008 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky