Veřejná zakázka: BP Drnůvka Nosálovice – Drnovice km 1,250-5,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9480
Systémové číslo: P17V00001176
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2017
Nabídku podat do: 31.10.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Drnůvka Nosálovice – Drnovice km 1,250-5,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Drnůvka v říčním kilometru 1,250-5,600, k. ú. Vyškov, Drnovice plánována probírka břehového dřevinného porostu za účelem vyčištění průtočného profilu koryta toku a odstranění dřevin, které ohrožují okolí ať již z důvodu svého věku nebo z důvodu špatného zdravotního stavu.

Vodní tok: Drnůvka
IDVT: 10206414
ČHP: 4-12-02-0160
k. ú.: Vyškov, Drnovice
ř. km: 1,250-5,600

Zakázka bude provedena dle dokumentace údržbových prací v břehovém porostu „BP Drnůvka Nosálovice - Drnovice km 1,250-5,600" zpracované včetně rozpočtu projektantem Ing. Bohumír Keller, Podlesí 362, 757 01 Valašské Meziříčí , IČO:18957269 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob uvedených v projektové dokumentaci.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Vyškov, Drnovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 203 629 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky