Veřejná zakázka: LC Jelení - oprava + investice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9484
Systémové číslo: P17V00001180
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/634
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.10.2017
Nabídku podat do: 13.10.2017 07:45
Otevírání obálek: 13.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Jelení - oprava + investice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba představuje opravu a technické zhodnocení konstrukčních vrstev vozovky v celkové délce 3,050 km v místě stávající zpevněné lesní cesty. Stavba začíná napojením na silnici II/592 ve správě KSSLK. Stavba končí napojením na LC ve správě stejného vlastníka.
Dále budou vyčištěny propusty, vybudovány kamenné rigoly a lokálně čištěny zemní příkopy v rámci odvodnění komunikace.
Místo plnění: LS Ještěd; revír Zdislava, obec Kryštofovo údolí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 959 277 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 4. patro - podací místo - Martina Týlová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky