Veřejná zakázka: Lesní cesta Kroutilova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9499
Systémové číslo: P17V00001195
Evidenční číslo zadavatele: S921/2017/382
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.10.2017
Nabídku podat do: 07.11.2017 09:00
Otevírání obálek: 07.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní cesta Kroutilova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem je provedení úprav stávající nezpevněné přibližovací lesní cesty na zpevněnou LC 2L, 3,5/20. Zejména se jedná o vytvoření zpevněně konstrukce- kalené LC, hlavní úsek délky 418 m a vedlejší úsek délky 49 m. U LC budou vytrženy a zlikvidovány pařezy, provedeny zemní práce- stržení, odvoz a likvidace stávající nevhodné konstrukce, upravena pláň, zřízeny konstrukční vrstvy z kameniva v souladu s PD, následná úprava okolí LC z přebytku zeminy, osazena závora V souladu s PD je nutné dbát podmínek k inženýrským sítím a ochranným pásmům, a to zejména pro vodní zdroje.


Místo plnění: pozemek p.č. 369/1 k.ú. Hlavenec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 685 512 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky