Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Rohelská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002711
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 950
Systémové číslo: P15V00000950
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.07.2012
Nabídku podat do: 27.07.2012 10:00
Otevírání obálek: 27.07.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Rohelská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající lesní cesty délky 772m typu 2L /3,5/20 řeší zpevnění páteřní odvozní lesní cesty položením koberce z asfaltobetonu min. šíře 3,1 m. Příčné odvodnění ocelovými svodnicemi zůstává zachováno zakomponováním do nového krytu. Podelné odvodnění bude vyřešeno obnovou a vyčištěním příkop. Napojení na stávající svážnice bude řešeno osazením betonových obrubníků jako ochrany nájezdové hrany z ACO. Na jednom z nájezdů na přibližovací linku bude zřízen hospodářský propust DN 40 cm z čely z kamenného zdiva. Začátek úseku bude vybaven parkovacím stáním v délce 25 m , zpevněným vibrovaným DK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 872 594 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky