Veřejná zakázka: Obnova propustků Studená chodba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9513
Systémové číslo: P17V00001209
Evidenční číslo zadavatele: S915/2017/221
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.10.2017
Nabídku podat do: 23.10.2017 08:00
Otevírání obálek: 23.10.2017 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova propustků Studená chodba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající trubní propustky se odstraní a budou nahrazeny novými železobetonovými troubami DN 600 o celkové délce 7,5 m, v původní niveletě. Čela trubních propustků se opevní rovnaninou z lomového kamene. Bude provedena reprofilace koryta vodního toku k trubním propustkům. Nad trubními propustky se následně vyhotoví komunikace ze štěrkodrti frakce 0-63 mm tloušťky 300 mm.
Místo plnění: LS Strážnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,sp.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky