Veřejná zakázka: Plenkovický potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9525
Systémové číslo: P17V00001221
Evidenční číslo zadavatele: S952/2017/038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.07.2017
Nabídku podat do: 10.08.2017 08:00
Otevírání obálek: 10.08.2017 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plenkovický potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem zakázky je Plenkovický potok v obci Hluboké Mašůvky. V rámci stavebních prací bude provedena oprava a rekonstrukce koryta vodního toku, obnovení chybějících částí opěrných zdí, oprava tělesa stupně, oprava a přespárování dlažeb a zdí, obnova závěrečného prahu včetně opravy kamenné bermy. Z břehové nátrže za kamenným prahem bude vytvořena tůň, jejichž svahy se opevní kamenným záhozem 200 – 500 kg. Konec nátrže bude ukončen kamenným prahem (vyskládání kamene nad 500 kg na štět). V rámci realizace stavby dojde k odtěžení zeminy, která bude využita opět v rámci stavby na vyrovnání terénu. Suť z vybouraného prahu a zdi bude odvezena na STKO Únanov ve vzd. cca 7 km.
Místo plnění: k.ú. Hluboké Mašůvky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 822 292 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p. - správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13,602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky