Veřejná zakázka: Voletínský potok Voletiny - přehrážka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9554
Systémové číslo: P17V00001250
Evidenční číslo zadavatele: S953/2017/083
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.07.2017
Nabídku podat do: 01.08.2017 09:00
Otevírání obálek: 01.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Voletínský potok Voletiny - přehrážka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - vyčištění a údržba tří retenčních přehrážek:
IČ 750667 – stavba je zanesena sedimenty. Poškození paty zdí není patrné - po odtěžení nánosů možná oprava paty zdiva, odtěžení sedimentů a jeho likvidace dle zákona o odpadech;
IČ 739431 – mírné nánosy, popraskaná a místy rozpadlá římsa, ve spodní části podemletý základ zdiva, především na levém břehu koryta VT, odtěžení sedimentů, oprava železobetonové římsy a stabilizace podemletého zdiva;
IČ 750542 – přehrážka zanesena sedimenty, odtěžení sedimentu a obnova plné kapacity retenčního prostoru přehrážky, likvidace sedimentů dle zákona o odpadech.

Místo plnění: Intravilán a extravilán místní části Voletiny (Město Trutnov)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 351 607 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky