Veřejná zakázka: Kojetický potok ř.km 2,709-3,000 - stav.práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9561
Systémové číslo: P17V00001257
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/088
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.10.2017
Nabídku podat do: 07.11.2017 07:30
Otevírání obálek: 07.11.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kojetický potok ř.km 2,709-3,000 - stav.práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o odtěžení náplavu z koryta toku Kojetického potoka, ČHP 1-10-02-0550, v ř. km 1,500 -1,663 a 2,709-3,000 (s výjimkou zakryté části toku). Součástí akce je odstranění náletových dřevin a křovin rostoucích v průtočném profilu koryta toku. Účelem stavby je obnovení průtočné kapacity koryta toku a zlepšení odtoku vody v předmětném úseku. Bude odtěženo 469 m3 náplavu, s odvozem na skládku a uložením sedimentu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, uvažováno je odvezení a uložení na skládku v Koutě na Šumavě (Jiří Tauer – technika pro les a zahradu STIHL a VIKING). Bude pokáceno 321m2 náletových dřevin a křovin do průměru kmene 10 cm. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby z 09/2016 vypracované Ing. Antonínem Kavanem, ČKAIT 0300622, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky. Na akci byl Městským úřadem Domažlice vydán souhlas s ohlášením udržovacích prací č.j. MeDO-585/2017-Kitz-DS ze 3.1.2017 a dále:
- rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydaného MěÚ ve Kdyni, dne 23. 12. 2016 pod č.j.: 280/2016/V,
- koordinované závazné stanovisko vydaného MěÚ Domažlice, dne 26. 10. 2016 pod č.j.: MeDO-56868/2016-Cis (součástí je souhlas se zásahem do VKP)
- souhlas města Kdyně, ze dne 12. 10. 2016 pod č.j.: S/1811/2016,
- vyjádření SÚSPK ze dne 14. 9. 2016 pod č.j.: 30767/16/SUSPK-D,
- vyjádření ČRS, z.s., západočeský územní svaz ze dne 21. 10. 2016 pod č.j.: 258/16,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 19. 9. 2016, pod č.j.: HSPM-4708-2/2016 DO,
- vyjádření MěÚ Domažlice, Odbor dopravy ze dne 15. 9. 2016 pod č.j.: MeDO-56890/2016-San,
- vyjádření Povodí Vltavy ze dne 21. 9. 2016, pod č.j.: 50012/2016-342/Li SP-2016/12249
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001372029 ze dne 21. 9. 2016
- vyjádření NET4GAS, s.r.o, zn.:7051/16/OVP/N ze dne 5. 9.2016
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., zn.: 0200655621 ze dne 26. 9. 2017
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0100811222 ze dne 26.9.2017
- vyjádření Cetin, č.j.: 699976/16 ze dne 5. 9. 2016
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn.: 2651/16/BRA/N ze dne 5. 9. 2016Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Kdyně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 398 749 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky