Veřejná zakázka: ZKT Velká Hleďsebe

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002718
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 957
Systémové číslo: P15V00000957
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 224537
Počátek běhu lhůt: 29.08.2012
Nabídku podat do: 20.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 20.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZKT Velká Hleďsebe
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší protipovodňovou ochranu části zástavby obce Velká Hleďsebe. Řešený úsek toku je vymezen na začátku vtokem do propustku v místě budoucí kruhové křižovatky v ul. Pohraniční stráže, na konci hranicí pozemku p.č. 166/2. Trasa vede zčásti po soukromých zahradách, zčásti areálem bývalého podniku KOVO Cheb, a.s..

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 672 815 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky