Veřejná zakázka: ZKT Lhotský potok- Potočná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002719
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 958
Systémové číslo: P15V00000958
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/087
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 224495
Počátek běhu lhůt: 29.08.2012
Nabídku podat do: 20.09.2012 13:00
Otevírání obálek: 20.09.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZKT Lhotský potok- Potočná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce investičního charakteru. Práce budou spočívat v navýšení průtočné kapacity koryta toku - Lhotského potoka tak, aby byla přes obec Potočná, neškodně převedena voda odpovídající průtoku Q20 (11 m3). Kapacita stavby je 0,555 km- SO 1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 733 232 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky