Veřejná zakázka: Penetrace lesních cest na LS Tábor

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002727
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 961
Systémové číslo: P15V00000961
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/200
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.07.2012
Nabídku podat do: 25.07.2012 08:00
Otevírání obálek: 25.07.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Penetrace lesních cest na LS Tábor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o technické zhodnocení štěrkových lesních cest na odvozní cesty, které spočívá ve vyrovnání povrchu komunikace 8 cm asfaltového recyklátu a 4 cm obrusné vrstvy obalovaného kameniva. Součástí úprav je také výřez dřevin z příkopů a čištění příkopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 890 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88-202, 371 39

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky