Veřejná zakázka: Čižický potok ř.km 0,400-0,700

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9707
Systémové číslo: P17V00001405
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/092
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.10.2017
Nabídku podat do: 08.11.2017 07:30
Otevírání obálek: 08.11.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čižický potok ř.km 0,400-0,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Bude provedena stabilizace nátrží na březích koryta toku. Kamennou rovnaninou s vyklínováním bude provedena údržba stávající rovnaniny, záhozem s urovnáním líce bude provedena stabilizace v místech nově vzniklých nátrží. Dále bude provedena sanace poruch opevnění doplněním kamene a doplnění a přeskládání kamene u výusti koupaliště. V rámci prací budou odstraněny kotevní kůly a sítě proti okusu na březích vodního toku zbylé po obnově břehového porostu.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby z 05/2017 vypracované Ing. Tomášem Pecivalem, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, ČKAIT 0011728, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky. Budou dodrženy podmínky a požadavky následujících dokladů:
- souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací – MěÚ Přeštice odbor životního prostředí (č. j. PR-OŽP-VOT/23944/2017, spis. zn. OŽP/5529/2017/VOT) ze dne 21. 09. 2017
- závazné koordinované stanovisko MěÚ Přeštice odbor životního prostředí (č. j. PR-OŽP-VOK/14269/2017), ze dne 11. 07. 2017
- vyjádření ČRS, Západočeský územní svaz, ze dne 01. 06. 2017
- stanovisko Obecní úřad Čižice, ze dne 22. 06. 2017
- souhlas Obecní úřad Štěnovice, odbor výstavby, ze dne 01. 06. 2017
- souhlas s přejezdem přes pozemek – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, (č. j. UZSVM/P/16174/2017-HMSO), ze dne 01. 06. 2017
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s. p., (zn. 29867/2017/342/Pa), ze dne 31. 05. 2017
- vyjádření o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace Vodárna Plzeň a.s. (č. j. 552/06/17), ze dne 05. 06. 2017
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektrotechnických komunikací CETIN (č. j. 608951/17), ze dne 09. 05. 2017
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zn. 0100741514), ze dne 09. 05. 2017
- vyjádření provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury GasNet, s.r.o. v zastoupení společností GridServices, s.r.o. (zn. 5001509252), ze dne 09. 05. 2017

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k´ú Čižice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 373 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky