Veřejná zakázka: Zeměměřičské práce II

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002776
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 971
Systémové číslo: P15V00000971
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.07.2012
Nabídku podat do: 02.08.2012 09:00
Otevírání obálek: 02.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zeměměřičské práce II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování služeb, odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřičských činností podle zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění, ve smyslu provádění zeměměřičské činnosti a podávání zeměměřičských výkonů a výsledků zeměměřičských činností.
Dodavatel je povinen při plnění zakázky řídit se platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 344/1992 Sb., v platném znění, zákonem č. 265/1992 Sb., v platném znění, zákonem č. 200/1994 Sb., v platném znění vyhláškou č. 26/2007 Sb.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky