Veřejná zakázka: Kněžický potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9718
Systémové číslo: P17V00001416
Evidenční číslo zadavatele: S952/2017/090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.11.2017
Nabídku podat do: 21.11.2017 08:00
Otevírání obálek: 21.11.2017 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kněžický potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem zakázky je Kněžický potok nacházející se v intravilánu obce v ř. km 0,000 až 0,249. V tomto úseku dojde k výřezu náletových dřevin a jejich následné likvidaci. V místech kde je koryto toku opevněno dlažbou z lomového kamene a kamennou rovnaninou, dojde k odtěžení sedimentů, očištění břehů tlakovou vodou a opravě poškozeného spárování.
Místo plnění: K.ú. Kněžice u Třebíče

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 560 109 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky