Veřejná zakázka: BP Stařečský potok 3,400-4,600 km

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 9719
Systémové číslo: P17V00001417
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/068
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.12.2017
Nabídku podat do: 12.12.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Stařečský potok 3,400-4,600 km
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci prací na břehových porostech bude provedena údržba břehového porostu na vodním toku Stařečský potok v km 3,400 – 4,600 v k.ú. Stařeč. Práce proběhnou v úseku neupravené části toku v extravilánu obce Stařeč vpravo od silnice číslo: 410 směr Třebíč – Stařeč. Budou odstraněny vzrostlé schnoucí a nebezpečně nakloněné stromy, které omezují průtočnost koryta vodního toku a ohrožují přilehlé obecní a soukromé pozemky včetně polní cesty, vedoucí k vodní nádrži Borovinský rybník. Bude odstraněno 166 ks stromů, těžební zbytky budou zlikvidovány. Hroubí bude zhotovitelem odkoupeno za ceny stanovené ve smlouvě o dílo. Dále budou odstraněny náletové dřeviny, vyskytující se v korytě toku v počtu 394 m2, vhodné vzrostlé vrby budou ošetřeny řezem tzv. „na hlavu“.

Místo plnění: k.ú.Stařeč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 72 528 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p. - správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy