Veřejná zakázka: Dodávka 1 ks automobilu vyšší třídy - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9761
Systémové číslo: P18V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 099/2017/152
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.11.2017
Nabídku podat do: 20.11.2017 09:00
Otevírání obálek: 20.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka 1 ks automobilu vyšší třídy - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání1 ks nového osobního automobilu vyšší třídy schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice o specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci a dále poskytnutí dalších souvisejících plnění. Blíže viz zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ředitelství LČR (Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky