Veřejná zakázka: BP PP Mokřanský potok ř. km 0,000-0,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9772
Systémové číslo: P18V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.01.2018
Nabídku podat do: 23.01.2018 09:30
Otevírání obálek: 23.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP PP Mokřanský potok ř. km 0,000-0,300
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Akce spočívá v údržbě břehového porostu v obci Nespeky v délce toku cca 300 m (k. ú. Nespeky a Malešín). Navržené úpravy řeší odstranění křovin a stromů (břehových porostů) v počtu 200 m2 křovin a 30 ks jednotlivých stromů. Tento návrh je technicky proveditelný. Dostupnost bude zajištěna po místních komunikacích obce. Realizace akce je závislá na klimatických a vegetačních podmínkách. Bude provedena v době vegetačního klidu, tj. 1.10. – 31.3.

V rámci projektu byly vymezeny dřeviny určené ke kácení. Každý strom určený ke kácení má přidělené číslo, které je reflexní barvou vyznačeno v terénu a dále jsou tyto dřeviny vyznačeny v situaci a sumarizovány v přehledné tabulce. U každého stromu byl změřen pařezový průměr a průměr ve výšce 130 cm. Odstranění se týká 30 ks jednotlivých stromů a 200 m2 křovin. Přehled dřevin a křovin určených ke kácení je uveden v samostatné příloze E. Soupis kácených dřevin.
Kácení dřevin bude prováděno technologií volné kácení; při realizaci bude dodržena ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině. Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích bude zajištěna tak, aby nedošlo k poškození okolních ponechaných dřevin. Ořezy dřevin podél toku budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Dřevní hmota o průměru nad 7 cm bude předána vlastníkům pozemků. Předání bude provedeno na základě číselníku a zápisu do SD. Dotčení vlastníci jsou obec Nespeky (p. č. 3157, 3158/2 v k. ú. Nespeky) a p. Sosnovec Oleg (p. č. 1014/2 v k. ú. Malešín). Shnilé dřeviny a další nevyužitelná dřevní hmota (např. slabší větve do průměru 7 cm) budou likvidovány dle platné legislativy.

Místo plnění: Nespeky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 106 709 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky