Veřejná zakázka: BP Zahořanský potok ř. km 14,480-14,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9773
Systémové číslo: P18V00000017
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.01.2018
Nabídku podat do: 23.01.2018 08:30
Otevírání obálek: 23.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zahořanský potok ř. km 14,480-14,800
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Akce spočívá v údržbě břehového porostu v obci Dolní Jiřčany v délce toku cca 320 m (k. ú. Dolní Jiřčany). Navržené úpravy řeší odstranění křovin a stromů (břehových porostů) v počtu 290 m2 křovin a 34 ks jednotlivých stromů (po zohlednění vícekmenů je výsledný počet kácených stromů 52 ks). Tento návrh je technicky proveditelný. Dostupnost bude zajištěna po
místních komunikacích obce. Realizace akce je závislá na klimatických a vegetačních podmínkách. Bude provedena v době vegetačního klidu, tj. 1.10. – 31.3. Předpokládaná doba realizace kácení dřevin je 1 týden. Na akci věcně ani časově nenavazují další stavby.
Místo plnění: Dolní Jirčany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 128 748 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky