Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC U Autíčka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9780
Systémové číslo: P18V00000024
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2018
Nabídku podat do: 24.01.2018 09:30
Otevírání obálek: 24.01.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC U Autíčka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Km 0,000 – 0,810
V tomto úseku je nutno provést odtěžení naplavené a vymačkané krajnice na levé straně 0,3m*0,2m a na pravé straně 1,1m* 0,3m, rovněž bude odtěžen středový pruh (vymačkaná LC) v mocnosti 0,3m*0,2m. v km 0,000 – 0,080 a km 0,210 – 0,260 bude provedena sanace rozměklé konstrukce LC odtěžením v tl 300mm a doplněním DK 63/125. Dále bude provedeno přeprofilování LC pro odtok stážkových vod z LC. Tímto bude stávající niveleta LC snížena v průměru o 200mm. Odstraněné materiály budou přemístěny na místo určené objednatelem do vzdálenosti 2km. Proto bude provedeno doplnění konstrukce LC a to DK 32/63 v tl 150mm a zakalení ŠD 0/32 v tl 50mm. V tomto úseku budou zpevněny dva HS a to v km 0,020 (zatrubněný ocelovou trubkou DN 400 v délce 8m) a v km 0,310 (bez zatrubnění). HS budou provedeny v rozsahu š. 6m-3m na délku 5m a bude na nich provedeno odtěžení rozměklého materiálu v mocnosti 0,4m a doplněno DK 63/125 v tl 250mm a ŠD 0/63 v tl 150mm. V km 0,000 – 0,050 bude provedeno vyčištění levostranného příkopu, který je sveden do stávající bezejmenné vodoteče. V km 0,810 bude provedena výměna stávajícího poškozeného a nevyhovujícího propustku za nový z trub z PVC korugovaných DN 600 délky 6m s čely z LK lomařsky upraveného. Vtok a výtok propustku bude zpevněn kamenným záhozem vždy 2m*1m. V tomto úseku bude osazeno 10ks ŽB svodnic pro odvedení vody z LC a zamezení jejímu vymílání

Km 0,810 – 1,250
V tomto úseku bude provedeno oboustranné stření krajnic v šířce 0,5m a středového pruhu v šířce 0,3m v mocnosti 150mm. V km 0,810 – 0840 a v km 0,930 – 1,060 bude provedeno odtěžení rozměklé konstrukce LC v tl 300mm a bude provedena sanace LC DK 63/125. Dále bude provedena přeprofilace LC čímž dojde ke snížení původní nivelety o cca 150mm. Odstraněné materiály budou přemístěny na místo určené objednatelem do vzdálenosti 2km. Dále bude doplněna konstrukce LC DK 32/63 v tl 150mm A ŠD 0/32 v tl 50mm. V tomto úseku bude osazeno 5ks ŽB svodnic pro odvedení vody z LC a zamezení jejímu vymílání. V km 1,200 bude zpevněn HS ve tvaru průlehu v rozsahu š. 6m-3m na délku 5m a bude na něm provedeno odtěžení rozměklého materiálu v mocnosti 0,4m a doplněno DK 63/125 v tl 250mm a ŠD 0/63 v tl 150mm. Na konci tohoto úseku bude v km 1,200 – 1,250 vpravo zpevněno skládkoviště o šířce 8m, na kterém bude provedeno odtěžení nevhodného rozměklého materiálu v mocnosti 400mm a provedeno zpevnění DK63/125 v tl. 250mm a ŠD 150mm. V km 1,250 bude provedena výměna stávajícího poškozeného a nevyhovujícího propustku za nový z trub z PVC korugovaných DN 600 délky 6m s čely z LK lomařsky upraveného. Vtok a výtok propustku bude zpevněn kamenným záhozem vždy 2m*1m.

Km 1,250 – 1,730
V tomto úseku je nutno provést odtěžení naplavenin v mocnosti 0,4m*0,3m pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesní cesty. V km 1,350 – 1,530 bude provedeno odtěžení rozměklých míst lesní cesty o mocnosti 200mm s přemístěním do okolního terénu a provedena sanace z DK 63/125 v tl 200mm.. V celé délce tohoto úseku bude provedeno přerovnání a přeprofilace stávajícího krytu LC, čímž dojde k odstraněním nevhodných materiálů a tím dojde ke snížení původní nivelety o cca 150mm. Odstraněné materiály budou přemístěny na místo určené objednatelem do vzdálenosti 2km. Dále bude doplněna konstrukce z DK 32/63 v tl 150mm a ŠD 0/32 v tl 50mm, tak aby bylo dosaženo původní nivelety lesní cesty s maximálním zvýšením nivelety o 50mm. V km 1,520 a km 1,675 bude provedeno zpevnění HS DK 63/125v tl 250mm a ŠD 0/63 v tl. 150mm v rozsahu 6m – 3m na délku 5m. V trase tohoto úseku bude osazeno 5ks ŽB svodnic. Na konci LC bude zpevněna točna o průměru 25m, kde stávající točna je značně rozměklá a zvodnělá, bude zde provedeno odtěžení nevhodných materiálů v tl 500mm s rozprostřením do okolního terénu a provedena sanace z DK 63/125 v tl 300mm a doplněna konstrukce z DK 32/63 v tl 150mm a ŠD 50mm.

Místo plnění: LS Toužim, k.ú. Teplička a Dražov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 030 344 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky