Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení 2LC na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9782
Systémové číslo: P18V00000026
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2018
Nabídku podat do: 24.01.2018 10:30
Otevírání obálek: 24.01.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení 2LC na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC K Vodárně
V km 0,000 – 0,250 bude provedeno odstranění naplavenin a nánosů v mocnosti 1,2m*0,6m a odstraněno 105ks pařezů. V tomto úseku bude provedeno přerovnání stávající cesty se zesílením konstrukce DK63/125 v tl 200mm. Pro zajištění odvodnění a zabránění vymýlání erozních rýh zde bude osazeno 5ks ŽB svodnic a voda odvedena od LC odvodňovacími péry v délce á 5m
V km 0,250 – 1,480 bude provedeno přerovnání stávajícího krytu a odstraněn nános v km 0,570 v rozsahu 60m*5m*1m a odstraněno 30ks pařezů. V tomto úseku budou odstraněna rozměklá místa (20m+40m+20m+30m+50m) v mocnosti 0,3m a provedena sanace z DK 63/125 v tl 200mm. V trase tohoto úseku budou osazeny 3ks ŽB svodnic.
V celé délce trasy pak bude doplněna konstrukce ze ŠD 0/63 v tl 200mm a ŠD 0/32 v tl 50mm

LC Ke Starým muflonům
V trase LC bude provedeno odstraněnění rozměklých míst v rozsahu 30m+10m+20m v mocnosti 300mm a provedena sanace z DK 63/125 v tl 300mm. dále bude provedeno přerovnání stávající LC s doplněním konstrukce LC ŠD 0/63 v tl 200 a ŠD 0/32 v tl 50mm. Bude provedena výměna 3ks svodnic za ŽB a provedena obnova odvodňovacích pér v délce á 3m


Místo plnění: LS Toužim, k.ú. Vidžín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 778 919 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky