Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Dolní Vitická

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9783
Systémové číslo: P18V00000027
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2018
Nabídku podat do: 24.01.2018 11:30
Otevírání obálek: 24.01.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Dolní Vitická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající lesní cesta sloužila jako odvozní lesní komunikace 2L zpřístupňující celé oddělení 620 a část oddělení 621. Cesta je opatřena povrchem ze štěrkodrtí. V současné době již dochází k deformacím v kolejích, na okrajích vozovky a k tvorbě erozních rýh. Stávající stoky a trubní propustky jsou již značně zaneseny a dostatečně funkční. Příčné odvodňovací svodnice jsou značně deformovány a je vhodná jejich výměna.
Stavba obsahuje pouze jeden stavební objekt SO 101 LC DOLNÍ VITICKÁ. Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kategorie 2L 3,5/20 dl. 1 650 m. Šířka vozovky 3 m + 2x 0,25m krajnice. Návrh řešení spočívá v zesílení konstrukce vrstvou štěrkodrtí fr. 0/32. V části komunikace bude obnovena podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/63 mm. Konstrukce v nevyhovujících rozježděných směrových obloucích bude opravena pro zajištění průjezdu odvozních souprav. Krajnice budou urovnány a zpevněny štěrkodrtí fr. 0/32, hospodářské sjezdy do lesa zpevněny štěrkodrtí fr. 0/63. Dále se provede obnova příkopů, prořezávky náletů, zpevnění některých sjezdů, oprava a výstavba propustků včetně čel. Důvodem stavby je prodloužení životnosti stávající komunikace a zabránění degradace její konstrukce. Umístění, funkce ani význam komunikace se po opravě nezmění.
Místo plnění: k.ú. Svinětice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 410 831 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky