Veřejná zakázka: LC Enklávská - stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9806
Systémové číslo: P18V00000050
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/560
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.01.2018
Nabídku podat do: 29.01.2018 13:00
Otevírání obálek: 29.01.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Enklávská - stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• rekonstrukce stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,0/ 20
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka rekonstruovaného úseku: 1,920
• přibližná nadmořská výška: 650 m
• současný stav lesní cesty: celkově nevyhovující stav z důvodů kalamit, nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, propadlé propusty, nedostatečný počet skládek, nedostatečné zpevnění lesních skládek, nedostatek hospodářských přejezdů, nedostatečná šířka komunikace, zhoršené rozhledové poměry
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby :
odstranění nánosů krajnic, odstranění křovin včetně kořenů, odstranění pařezů z prostoru skládek a související terénní úpravy, zřízení nových skládek v počtu cca 10 kusů a zpevnění stávajících skládkovišť drceným kamenivem,
rozšíření oblouků a zčásti rozšíření tělesa cesty v průběhu trasy v km cca 0,800 – 0,900 včetně zemních prací, úpravy pláně nové celé konstrukce vozovky a vybudování nového podélného odvodnění – zbudování nového příkopu s napojením na stávající odvodnění, stejným způsobem rozšíření oblouků s dořešením odvodnění na konci úseku, obnova a vyčištění příkopů, opravy stávajících propustů a hospodářských přejezdů, vybudování nových HP, očištění povrchu lesní cesty, doplnění kolejí , nový povrch z ABS 5 + 4 cm

Místo plnění: revír Nová Pláň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 943 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky