Veřejná zakázka: VN Zákraví - odbahnění (SO3 rek.)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9808
Systémové číslo: P18V00000052
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.01.2018
Nabídku podat do: 31.01.2018 09:00
Otevírání obálek: 31.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Zákraví - odbahnění (SO3 rek.)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – v první fázi je řešen SO 03 – Oprava vypouštěcího zařízení, v rámci této akce dojde k vypuštění nádrže, opravě objektu strojovny uzávěrů a k provedení podrobných průzkumů na SO 01, SO 02 (zaměření objemu sedimentu, rozbory sedimentu, sondy bezpečnostního přepadu).
Objekty SO 01 a SO 02 budou řešeny odděleně v další dokumentaci až po realizaci SO 03.
Místo plnění: 45246000-3

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 552 113 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků